Respeto al Medio Ambiente

Desde hace mas de 30 años en Herbes del Molí se ha seguido una filosofía de vida común. El respeto por aquello que nos rodea, es un estilo de vida actual en el que hemos sido pioneros. Queremos respetar la naturaleza tenemos que encontrar, individual y colectivamente otro estilo de vida. No sólo se impone […]

Les herbes en la indústria. El cas d’Herbes del Molí

Libro plantes valencianes- Universidad de Alicante

L’home ha utilitzat les plantes des dels primers temps. En un principi, com a aliment, combustible i material de construcció, després per a teixir, fabricar eines, tintar o com a medicina. La utilització de les plantes per a guarir malalties o alleugir-ne els símptomes és quasi tan antiga com la humanitat. Al País Valencià, per les seues característiques geogràfiques, […]