L’home ha utilizat les plantes des dels primers temps. En un principi, com a aliment, combustible i material de construcció, després per a teixir, fabircar eines, tintar com a medicina. La utilització de les plantes per a guarir malalties o allegugir-ne els simptomes és quasi tan antiga com la humanitat.

Al País Valencià, per les seues caractrístiques geogràfiques